NLP in een notendop

Heb je je ooit afgevraagd hoe sommige mensen schijnbaar moeiteloos succes behalen terwijl anderen er veel meer tijd voor nodig hebben?
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methodiek die zijn oorsprong vindt in het bestuderen van mensen met opmerkelijke vaardigheden en prestaties. Het begon als een onderzoek in de jaren zeventig met enkele cruciale vragen:

 1. Waarom boeken sommige therapeuten opmerkelijke resultaten in korte tijd, terwijl anderen veel langer nodig hebben voor vergelijkbare problemen?
 2. Wat is de geheime formule achter het succes van deze therapeuten, en hoe kunnen anderen deze formule leren toepassen?

Dit onderzoek bracht voor het eerst een praktische benadering aan het licht voor het begrijpen van de denkpatronen, emoties en gedragingen die tot succes leiden en vice versa. Het draaide allemaal om het ontrafelen van de onbewuste strategieën die ons motiveren, onze creativiteit aansporen en ons in staat stellen te denken in termen van mogelijkheden, en evenzo om de strategieën die ons belemmeren en tegenhouden.

NLP draait om zelfontdekking – het begrijpen van ‘hoe’ je dingen doet zoals je ze doet en het verkennen van de mogelijkheden om dit, indien gewenst, te veranderen. Het gaat over hoe je reageert op wat je waarneemt, zowel in communicatie als gedrag en hoe je die reacties effectiever kunt maken of anders kunt aanpakken. NLP wordt vaak beschreven als de kunst van de geest en de studie van succes.

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, nu bekend als NLP, verwijst naar onze manier van waarnemen van de wereld om ons heen en hoe we daarop reageren. NLP biedt inzicht in de verbinding tussen onze neurologische processen, taal en gedragspatronen. NLP is een krachtig instrument om bewuster te worden van deze processen en om positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen. Het is de sleutel tot het begrijpen en optimaliseren van jezelf, zowel persoonlijk als professioneel.

Neuro: Het zenuwstelsel en de 5 Zintuigen

Neuro staat voor het zenuwstelsel, ons innerlijke verwerkingssysteem voor ervaringen, dat informatie ontvangt via onze vijf zintuigen:

 • Gezichtsvermogen: wat we zien.
 • Gehoor: wat we horen.
 • Tastzin: wat we voelen.
 • Reukzin: wat we ruiken.
 • Smaakzin: wat we proeven.
Linguïstisch: Interne Representaties

Linguïstisch gaat over hoe we deze ervaringen intern representeren, coderen, en betekenis geven.
Onze innerlijke voorstellingen worden opgebouwd en geordend met behulp van:

 • Beelden (visueel): de visuele aspecten van onze ervaringen.
 • Geluiden (auditief): wat we horen en inwendig ‘afspelen’.
 • Gevoelens (kinsthetisch): onze innerlijke gevoel en emoties.
 • Geuren (olfactoir): hoe we geuren intern interpreteren.
 • Smaken (gustatoir): hoe we smaakervaringen vastleggen.
 • Taal (auditief digitaal): de woorden en interne dialoog die we gebruiken om onze ervaringen te begrijpen en te communiceren.
Programmeren: Het Sturen van Onbewuste Patronen

Programmeren omvat het ontdekken, begrijpen en beïnvloeden van de onbewuste patronen in ons zenuwstelsel. Hiermee kunnen we specifieke en gewenste uitkomsten bereiken. Met NLP leren we hoe we deze interne processen bewust kunnen beïnvloeden om ons gedrag, communicatie en resultaten te verbeteren. Het is als het herschrijven van de code van je innerlijke ‘software’ om positieve veranderingen te realiseren.

"Er is geen falen, er is alleen feedback!"

Het Communicatieproces in NLP

Om doeltreffender te kunnen communiceren en gedrag te beïnvloeden, is het belangrijk om te begrijpen hoe communicatie in zijn werk gaat.

We delen allemaal dezelfde buitenwereld via onze zintuigen, maar waarom reageert iedereen toch anders op deze externe prikkels? Dit komt door het interne proces waarbij deze zintuiglijke waarnemingen worden omgezet in communicatie en gedrag. Het NLP-communicatiemodel biedt inzicht in dit proces van waarneming tot gedrag.

Gebaseerd op onze waarnemingen en de manier waarop we informatie filteren, creëren we dagelijks gedrag vanuit terugkerende gedachtepatronen. Onze gedachtepatronen bestaan uit beelden, geluiden, gevoelens, innerlijke dialogen, geuren en smaken. Onbewust filteren we alle ontvangen informatie door bepaalde elementen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en gemoedstoestanden sturen ons gedrag, ongeacht of dit nu gebaseerd is op feitelijke waarnemingen of voortkomt uit onze zich herhalende patronen.

Door NLP toe te passen vergroot je je bewustzijn van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag. Dit stelt je in staat om blijvende veranderingen aan te brengen in je communicatie en gedrag, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten.

NLP heeft bewezen resultaten in de praktijk en kan je helpen om effectiever te communiceren, positieve gedragsveranderingen te bewerkstelligen en succes te bereiken.

Praktische Toepassing van NLP-technieken

NLP omvat zowel de theoretische kant als de praktische toepassing van NLP-technieken. Onze NLP-opleiding biedt praktische vaardigheden om NLP toe te passen in:

 • Persoonlijke en zakelijke relaties, zowel met jezelf als met anderen.
 • Het beïnvloeden van stemmingen, gedachten en gedrag.
 • Effectieve communicatie met anderen.
 • Het optimaal benutten van je eigen talenten en hulpbronnen, evenals die van anderen.
 • Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling bij anderen.

   

Inschrijven of meer informatie?